Samhälle/Filosofi – ”Jämställdhet i årtal”

För mig har jämställdhet blivit en riktigt viktig fråga med tanke på att det är precis samma krav ställda på oss kvinnor och män, men att förutsättningarna är olika. Vi är gravida och föder barn. Fysikens lagar innebär också att vi inte kan ändra på det. Därför är det så viktigt att det finns lagar och regler som skyddar oss just när vi är som skörast och befinner oss i detta skede. Varje punkt i följande radda av åtal har uppstått av att kvinnor farit illa eller blivit behandlade som mindre värda. Värt att notera är att 1964 blev männen av med sin lagliga rätt om att aga sin fru. Är inte det sjukt? Hur som, så vill inte jag med detta bekämpa de män som fattar vad vi varit med om/är med om. Utan tvärtom, vill jag få med mig de männen. Det värsta jag vet är nämligen vi och dom samhällen. Men jag tycker nämligen inte vi är tillräckligt jämställda när det kommer till jämställdhet inom näringslivet kopplat till graviditet och föräldraledighet. Mer om det tar jag imorgon. Ta hand om er. ❤

1632 – En skola för flickor grundas i Västerås av Johannes Rudbeckius
1734 – Kvinnor får träffa avtal om giftermål, men måste fortfarande ha samtycke från sin far (giftoman)
1748 – Vetenskapsakademin får sin första kvinna, Grevinnan Eva De la Gardie-Ekeblad.
1773 – Konstakademin får sin första kvinna Ulrika Pasch.
– Den första kvinnotidningen Hvad nytt? Hvad nytt? ges ut av Anna Hammar-Rosén
1842 – Obligatorisk folkskola införs för både flickor och pojkar
1845 – Lika arvsrätt införs för kvinnor och män
1846 – Näringsförbudet avskaffas
1853 – Kvinnor får rätt att undervisa i de mindre folkskolorna
1858 – Ogift kvinna över 25 kan bli myndig om hon själv begär det i domstol. Gifter hon sig blir hon omyndig igen
1859Tidskrift för hemmet ges ut. Den får senare namnet Hertha
1861 – Högre lärarinneseminariet grundas
1864 – Mannen förlorar sin lagliga rätt att aga hustrun
– Skråtvånget avskaffas och full näringsfrihet införs för både kvinnor och män
1870 – Kvinnor får ta studentexamen och studera vid universitet
1873 – Kvinnor får rätt att ta akademisk examen på universitet, dock inte teologisk eller högre juridisk
– Föreningen för gift kvinnas äganderätt bildas.
1874 – Gift kvinna får rätt att bestämma över egen inkomst
1884 – Fredrika Bremer Förbundet bildas
– Ogift kvinna blir myndig vid 21 års ålder
1886 – Fredrika Bremer Förbundet startar en sjukhjelpskassa för bildade kvinnor, i synnerhet lärare
– Sveriges barnmorskeförbund, den första yrkesföreningen bildas
– Den första kvinnliga fackföreningen bildas av hemsömmerskor i Lund
1887 – Fredrika Bremer Förbundets stipendieinstitution stiftas
1903 – Landsföreningen för kvinnans rösträtt – LKPR – bildas.
1909 – Selma Lagerlöf får nobelpriset i litteratur
1914 – Selma Lagerlöf blir den första kvinnliga ledamoten i Svenska Akademin
1918 – Kvinnor får bli lektorer och rektorer vid allmänna läroverk
1919 – Kvinnor får rösträtt och blir valbara*
1921 – Kerstin Hesselgren blir första kvinnan i riksdagen
– Gift kvinna blir myndig när hon fyller 21 år
– Mannen och kvinnan blir likställda i den nya giftermålsbalken
– Lagen om kvinnans oskuld vid giftermål upphävs.
1927 – Moderskapsförsäkring införs
– Statliga läroverk öppnas för flickor med samma villkor som för pojkar
1931 – Yrkeskvinnors klubb bildas i Stockholm
1935 – Lika pensionsålder för kvinnor och män
1937 – Nanna Svartz blir Sveriges första ordinarie kvinnliga professor
1938 – Bidragsförskottet införs
– Preventivmedel blir tillåtna
1939 – Det blir olagligt att avskeda en kvinna för att hon trolovar eller gifter sig
1940 – Det blir olagligt att avskeda en kvinna vid graviditet och barnsbörd
1946 – Alla kvinnor i riksdagen enas om en motion: Lön efter prestation, avskaffande av de särskilda kvinnolönerna
1947 – Barnbidrag införs
– Karin Kock blir Sveriges första kvinnliga statsråd
1950 – Båda föräldrarna blir förmyndare för barnet
1951 – Kvinnor blir förmyndare för sina barn vid makens död
1958 – Kvinnor får bli präster
1960 – Lag om lika lön för lika arbete
1962 – Kvinnan kan välja vems efternamn hon vill ha vid giftermål
1964 – P-pillren godkänns i Sverige
1971 – Särbeskattning av makars arbetsinkomst införs
1974 – Föräldraförsäkring införs. Föräldrar får rätt att dela ledigheten vid barns födelse
1975 – FN:s första globala kvinnokonferens i Mexico City
– Fri abort tillåten
– Fria preventivmedel
1979 – Kvinnlig tronföljd
– Kvinnojouren för misshandlade kvinnor startar i Alla Kvinnors Hus (Stockholm)
1980 – FN:s andra globala kvinnokonferens i Köpenhamn
– Lag om jämställdhet
– JämO (Jämställdhetsombudsmannen) inrättas
1982 – Kvinnan får själv bestämma om hon vill ta sitt eget namn eller mannens vid giftemål
– Statliga bidrag till kvinnoorganisationer införs
1983 – Ny namnlag. Make får rätt att anta kvinnans efternamn
– Kvinnomisshandel på enskild plats faller under allmänt åtal
– Alla yrken blir öppna för kvinnor även inom försvaret
1983 – Alla yrken öppnas för kvinnor
1885 – FN:s tredje globala kvinnokonferens i Nairobi
1987 – Sambolagen
1987 – Särbeskattning av kapitalinkomst införs
1989 – Förlängd föräldraledighet införs
1992 – Ny lag om jämställdhet
1994 – Sveriges riksdag blir världens mest jämställda, av 349 är 144 kvinnor
1995 – FN:s fjärde globala kvinnokonferens i Peking
– Pappamånaden införs i föräldraförsäkringen
1997 – Knappt 25 procent av antalet företagare är kvinnor
– Kristina Odenberg blir första kvinnliga biskopen
1998 – Lagen om kvinnofrid
– Ny lag med förbud mot könsstympning av kvinnor införs
– Jämställdhetslagen skärps avseende sexuella trakasserier
1999 – Köp av sexuella tjänster förbjuds enligt lag
2000 – FN:s specialsession, Kvinnor 2000: jämställdhet, utveckling och fred inför 2000-talet
– Nationellt råd för kvinnofrid inrättas i Sverige
2001 – Jämställdhetslagen förstärks och förtydligas vad avser bestämmelser om jämställda löner
– Lag om likabehandling av studenter i högskolan
2002 – Antal dagar i föräldraförsäkringen utökas med 30 s.k. sjukpenningdagar till 480 dagar.
– 60 av dagarna reserveras för vardera föräldern och kan inte överlåtas
2004 – En utredning tillsätts om översyn av jämställdhetspolitiken
– Regeringen beslutar om handlingsplan för jämställdhetsintegrering inom Regeringskansliet
2005 – Skärpt lagstiftning mot könsdiskriminering
2008 – Jämställdhetsbonus från Försäkringskassan till de som delar föräldraförsäkringen lika
2009 – Diskrimineringsombudsmannen bildas. (Av tidigare JämO, DO, HO och HomO)

Visste ni att den första svenska kvinnan blir ledamot i vetenskapsakademien 1748 …
… men inte förrän 1987 blir den första svenska kvinnan vd i ett börsnoterat företag.

Källa: http://www.fredrikabremer.se

2 reaktioner till “Samhälle/Filosofi – ”Jämställdhet i årtal”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s